AFRIKAANS

ENGELS

LEWENSORIëNTERING

WISKUNDE GELETTERDHEID

LEWENSWETENSKAP

GEOGRAFIE

VERBRUIKERS STUDIES

TOERISME

BESIGHEIDSTUDIES

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE(RTT)

REKENINGKUNDE

FISIESE WETENSKAPPE