Ondersteuners Klub

Die Ondersteuners Klub is nie net vir ondersteuning nie, maar ook vir fondsinsameling.

Fondse word ingesamel deur die volgende:

  • Kafeteria
  • Snoepie by die Rugbyvelde
  • Verhuring van die Klub huis