VAKKE

VAKKE

Vakke wat in graad 8 en 9 aangebied word. Alle leerders in hierdie graad neem hierdie vakke.

Graad 8

Graad 9

Afrikaans

Afrikaans

Engels

Engels

Wiskunde

Wiskunde

LO (Teorie/Sport)

LO (Teorie/Sport)

Natuurwetenskap

Natuurwetenskap

EBW(Besigheidstudies/Rekeningkunde)

EBW(Besigheidstudies/Rekeningkunde

Tegnologie

Tegnologie

Skeppende Kuns

Skeppende Kuns

MSW (Aardrykskunde/Geskiedenis)

MSW (Aardrykskunde/Geskiedenis)

Vakke wat in Graad 10, 11 en 12 aangebied word. Leerders het die keuse om te kies tussen Wiskunde of Wiskundige geletterdheid. Sowel as om 3 vakke uit al die keuse vakke te kies.

 

Graad 10, 11, en 12

Afrikaans

Engels

LO (Teorie/Sport)

Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid / Tegniese Wiskunde

Keuse Vakke

Lewenswetenskap

Fisiese Wetendskap / Tegniese Wetenskap

IGO (Ingeneurs Grafieka Ontwerp)

IT (Inligtings Tegnologie)

RTT (Rekenaar Toepassings Tegnologie)

Besigheidstrudies

Ekonomie

Rekeningkunde

Geografie

Verbruikerstudies

Toerisme

Houtbewerking

Indien die leerder die Tegniese roete wil gaan of Houtbewerking wil kies as ‘n vak moet hy/sy die volgende vakke neem.

Tegniese Wiskunde / Wiskunde

Tegniese Wetenskap / Fisiese Wetenskap

IGO