VAKKE

VAKKE

Vakke wat in graad 8 en 9 aangebied word. Alle leerders in hierdie graad neem hierdie vakke.

Graad 8

Graad 9

Afrikaans

Afrikaans

Engels

Engels

Wiskunde

Wiskunde

LO (Teorie/Sport)

LO (Teorie/Sport)

Natuurwetenskap

Natuurwetenskap

EBW(Besigheidstudies/Rekeningkunde)

EBW(Besigheidstudies/Rekeningkunde

Tegnologie

Tegnologie

Skeppende Kuns

Skeppende Kuns

MSW (Aardrykskunde/Geskiedenis)

MSW (Aardrykskunde/Geskiedenis)

Vakke wat in Graad 10, 11 en 12 aangebied word. Leerders het die keuse om te kies tussen Wiskunde of Wiskundige geletterdheid. Sowel as om 3 vakke uit al die keuse vakke te kies.

 

Graad 10, 11, en 12

Afrikaans

Engels

LO (Teorie/Sport)

Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

Keuse Vakke

Lewenswetenskap

Fisiese Wetendskap

IGO (Ingeneurs Grafieka Ontwerp)

IT (Inligtings Tegnologie)

RTT (Rekenaar Toepassings Tegnologie)

Besigheidstrudies

Ekonomie

Rekeningkunde

Geografie

Verbruikerstudies

Toerisme