Top 10 vir graad 10

Kwartaal 1
Posisie Volnaam Persentasie
1 FOURIE VAUGHN 86.3
2 DEETLEFS SUNE 85.7
3 DE KLERK ANDReH 84.3
4 CILLIERS DUNCEN EVA 84.0
5 COETZEE NATHALIE 83.3
6 VAN SCHOOR ZANDER 82.0
7 BEKKER ANNAKe 81.4
8 OPPERMANN CHADE ANNE 81.0
9 VAN DER BERG ELCKE 80.4
10 LUBBE DANISE 80.4