Brandwag Skoollied

HIER OP TRANSVAAL SE HOËVELD,

WAAR IN SY BODEM MET GEWELD,

NATUUR SE SKATTE WORD GEROOF

OM ARMOEDSPRIKKEL TE VERDOOF.

STAAN ONS GELIEFDE BRANDWAG-SKOOL,

VIR ONS AS OPVOEDINGSIMBOOL

HY DRA DIE NAAM SOOS DIT BETAAM

VAN BRANDWAG, BRANDWAG HOËRSKOOL.

 

HIER WORD GEWAAK TEEN SLAWERNY,

VAN ONKUNDE WAT ONS BESTRY,

HIER WIL ONS REG LAAT WEDERVAAR,

HIER WIL ONS WAARHEIDSIN BEWAAR,

HIER WERK ONS HARD, HIER WERK ONS SAAM

DIT IS ONS LEUSE SONDER BLAAM.

HY DRA DIE NAAM SOOS DIT BETAAM,

VAN BRANDWAG, BRANDWAG HOËRSKOOL