KULTUUR

KULTUUR

By Hoërskool Brandwag fokus ons daarop om leerders blootstelling op alle gebiede te

gee. Die blootstelling van leerders aan kulturele aktiwiteite geniet dus ook aandag hier

by Brandwag. Ons het ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite waar die leerders kan betrokke

raak gedurende die jaar.

Baie dankie dat ons op u as ouers kan staatmaak om ook hierdie aspek van u kind se

ontwikkeling , te ondersteun.

Hou gerus die sosiale media (Facebook en D6-

communicator) dop vir enige verdere inligting rakende die

kultuuraktiwiteite.