GRAAD 12

REKORDEKSAMEN

BESIGHEIDSTUDIES

LEWENSWETENSKAPPE

REKENINGKUNDE

VERBRUIKERSTUDIES

WISKUNDE

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

AFRIKAANS

ENGELS

WISKUNDE

FISIESE WETENSKAPPE

BESIGHEIDSTUDIES

EKONOMIE

Lewenswetenskappe

Toerisme

VERBRUIKERSTUDIES